image

Viet Dragon

  • Tên thật : Trương Hoàng Minh Huy
  • Sinh nhật :17-10-1979
  • Crew : Artist tự do

Bảng xếp hạng MP3

Bảng xếp hạng Video

BXH các rapper hot